V S T U P

    Vítejte ve světě inspirativních zřícenin, oblíbených kostelů i jiných okruhů evropských památek, nad kterým již několik let bdí Júlia Korponayová, známá jako levočská bílá paní. Nechte se gestem ruky pozvat do světa, kde nejspíš nenajdete nic z toho, co hledáte. Snad jen trocha inspirace kdyby tu bylo.

    Vzpomínám zde na své cesty po památkách, zejména po hradech a jejich zříceninách, které od dětských let lemují mou cestu životem. Vzpomínám na památky ohrožené, které pustnou, bortí se a zanikají. Vzpomínám ale i na památky zachovalé, nepoškozené a opravené, ať už citlivě či bez pochopení historických reálií. Nasbíraný materiál pak s veškerou střídmostí prezentuji v tematicky zaměřených galeriích.

    Přestože na počátku byly hrady a hradní zříceniny, věnuji dnes pozornost i jiným druhům památek. Ostatní ale přicházely s časem. Z hradů jsem se dostal k tvrzím a zámkům, následně ke kostelům, klášterům a kaplím. Objevil jsem města, jejich domy, věže, hradby…, následovaly kamenné kříže, židovské památky, ale i přírodní a technické památky. Od dob svých studií věnuji nebývalou pozornost i archeologickým nalezištím, pravěkými mohylníky počínaje a zaniklými vesnicemi konče. Jak jdu v čase, stále lépe vidím vzájemné i krajinné souvislosti. Unést se dnes nechám i obyčejným rozcestím s vyvrácenými Božími muky.


© burda 2008-016