C E N T R Á L Y

   Křesťanské sakrální stavby dělíme dle půdorysu na dva základní typy. Stavby podélné (např. baziliky), které jsou symetrické podle podélné osy a stavby centrální (centrály) s půdorysem symetrickým podle středu. Sem patří rotundy, oktogony, tetrakonchy, půdorysy opsaného i vepsaného řeckého kříže a jiné složitější dispozice. Oby typy vyšly z tradic antického stavitelství, avšak zatímco podélné dispozice se spíše uplatnily v západořímském kulturním okruhu, centrály jsou charakteristické pro východní byzantský styl. Centrály nicméně nejsou západnímu křesťanství cizí, avšak téměř vždy lze vystopovat byzantské vlivy. Právě tyto stavby jsou předmětem následující galerie, neboť do východokřesťanských oblastí jsem dosud nepronikl.

   Vzhledem k rozmanitosti obsahu a velkého počtu příkladů jsou již nyní centrály rozděleny do několika galerii. Samostatnou galerii mají již dlouho Kruhové kostely (rotundy), kde je i obsáhlejší textové pojednání, dále Karnery, Baptisteria a Patrové kaple, které rovněž často využívají centrální půdorysy. Zbytková galerie Zaniklé centrály je zatím spíše jen důsledkem rozpadu původní galerie Kruhové kostely. Na tomto místě je pak všechno ostatní. Vedle sebe tak můžeme vidět monumentální chrámy a docela malé kaple. Silné zastoupení mají zejména oktogony, které vznikaly podle vzoru císařské kaple v Cáchách a zajímavou skupinu tvoří i kaple stavěné po vzoru mariánského poutního kostela v bavorském Altöttingu.

   I v Česku lze narazit na zajímavé příklady středověkých centrál. Pokud ale nebudeme brát v potaz pozoruhodný soubor kruhových kostelů, mnoho se jich nedochovalo. Jedinou stojící kvadratickou centrálu se třemi nebo čtyřmi apsidami (tetrakonchu) najdeme v Řeznovicích. Torzo podobné stavby se zachovalo v Řeporyjích (západní apsida a věž). Dálším takovým kostelem byl zbořený kostel sv. Jana Křtitele na Zábradlí a archeologickým výzkumem odkrytá tetrakoncha v areálu sázavského kláštera. Ojedinělá kvadratická centrála s pravoúhlými apsidami stála do roku 1866 ve Vliněvsi. Zajímavou kvadratickou centrálou s apsidami mohl být i kostel, který předcházel mladší bazilice sv. Vavřince na Vyšehradě a podobně možná vyhlížel i předchůdce zbořeného kostela sv. Valentina na Starém Městě pražském. Z gotických centrál stojí za zmínku především pražský kostel sv. Karla Velikého nebo zaniklá kaple Božího Těla na pražském Karlově náměstí. Krom těchto příkladů lze mezi centrály řadit i románské patrové kaple v Chebu a Záboří.

AACHEN
ALTÖTTING
AVOLSHEIM
BOLOGNA
COMBURG
DENSUS
EPFIG
FULDA
FÜRSTENSTEIN
GRÜNSFELDHAUSEN
GURASADA
HAVELBERG
HORN
INNICHEN
ISTANBUL
ISTANBUL
ISTANBUL
ISTANBUL
KÖLN
KRUKENBURG
LE PUY-EN-VELAY
MEDVEDGRAD
MELQUE
MILANO
MONTMAJOUR
NIJMEGEN
NOVACELLA
OBERBURG
OBERWITTIGHAUSEN
OPAVA
OTTMARSHEIM
PERUGIA
PISA
PISA
PRAHA
PRAHA
RAVENNA
RAVENNA
RAVENNA
RIEUX-MINERVOIS
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
SAN MIGUEL
DE LILLO
SANTIAGO
DE COMPOSTELA
SEGOVIA
STANDORF
TAR
TOMAR
TRIER
VENEZIA
VERONA
VISBY
WROCŁAW
© burda 2008-020