D O N A U T A L   &   G R O S S E S   L A U T E R T A L

   Oblast Schwäbische Alb je krajinou hradů. Z toho důvodu vznikla jen malá galerie, která se soustředí na dvě dílčí oblasti v tomto rozsáhlém kopcovitém pásmu. Osu první oblasti (s více než 40 hrady v různém stupni zachovalosti) tvoří horní tok Dunaje mezi městy Tuttlingen a Sigmaringen. Na území se rozkládá přírodní park Obere Donau a oblast bývá označována jako Donautal. Druhou oblastí je dolní tok říčky Grosse Lauter, kde je na posledním úseku 35 km dlouhého levobřežního přítoku Dunaje seřazeno 13 pozoruhodných hradů. Mezi těmito oblastmi je relativní hradoprázdno, avšak v pravém středu nacházíme Heuneburg, slavné opevněné středisko raněkeltské civilizace.

ALTGUTENSTEIN
BAUMBURG
BICHISHAUSEN
BRONNEN
DERNECK
DIETFURT
GUTENSTEIN*
HAUSEN
HOHENGUNDELFINGEN
HOHENHUNDERSINGEN*
HONBERG
HORNSTEIN
KALLENBERG*
KONZENBERG
LANGENFELD*
MAISENBURG
MONSBERG
NIEDERGUNDELFINGEN
OBERFALKENSTEIN
RECHTENSTEIN
REICHENSTEIN
SCHAUENBURG
SCHEER
SCHÜLZBURG
SIGMARINGEN
UNTERFALKENSTEIN
WARTSTEIN
WERENWAG
WILDENSTEIN
  Závěrem bych chtěl poděkovat Václavovi za trpělivost ochotně obcházet a fotit veškeré zde přítomné hrady (týmovka z věže hradu Reichensteina).
© burda 2008-016