H Á J E C K Á   P O U T N Í   C E S T A

   Via Sancta je asi nejznámější poutní cestou v Česku, nicméně v těsném závěsu za ní stojí poutní cesta na Hájek, která začíná stejně jako Via Sancta na pražských Hradčanech. Lze říci, že Hájecká poutní cesta začíná a končí u lorety. Poutníci se scházeli u slavné lorety na Hradčanech a Prahu opouštěli Strahovskou bránou, před kterou se nacházela první z 20 poutních kaplí postavených v letech 1720-1734. Cesta vedla přes Bílou horu a Hostivice a po 17 km končila u nejstarší české lorety při františkánském klášteře na Hájku poblíž Červeného Újezda. Výklenkové kaple s výškou 8,5 m jsou největší svého druhu na našem území a vzájemný rozestup mezi nimi činil 700 – 1100 m. Dodnes se dochovalo 11 kaplí, přičemž 2 z nich již nestojí na původním místě.

KAPLE I.
KAPLE III.
KAPLE IV.
KAPLE V.
KAPLE VI.
KAPLE VIII.
KAPLE VIII.
(stav před přesunem)
KAPLE X.
KAPLE XI.
KAPLE XI.
(stav před přesunem)
KAPLE XII.
KAPLE XVII.
(stav před zánikem)
KAPLE XVIII.
KAPLE XIX.
KAPLE XX.
HÁJEK
SANTA CASA
HÁJEK
ČERNÁ MADONA
© burda 2008-017