B R Á N Y   H R A D U   H O C H O S T E R W I T Z

   Světoznámý hrad s nebývalým počtem bran nese slovanské jméno, které se poprvé objevuje v roce 860 (Astarwiza), kdy Ludvík Němec daroval rozsáhlá území kolem Friesachu salcburskému arcibiskupovi Adalwinovi. Hrad je poprvé doložen v roce 1106, kdy je jmenován Zeizolf von Spanheim jako pán na Osterwitz. Spanheimové následně postoupili hrad pánům z Osterwitz, kteří zde seděli až do roku 1476, kdy v tureckém vězení zemřel poslední mužský příslušník rodu. Poté hrad připadl na císaře Fridricha III. Habsburského. V roce 1541 udělili Habsburkové Osterwitz v léno korutanskému guvernérovi Kryštofu Khevenhüllerovi a o třicet let později získali Khevenhüllerové hrad definitivně. Zároveň zahájil přestavbu hradu v protitureckou pevnost.

   Hrad o pěti, šesti branách je obvykle považován za gigantický, neb je takových hradů nemnoho. Korutanský Hochosterwitz má jen na hlavní přístupové cestě bran 14, a to nepočítáme komplikovaný schodišťový průchod palácem na vrchní nádvoří. Nápad vytvořit kuriózní galerii o branách jediného hradu mě napadl přímo na místě, asi tak v polovině cesty vzhůru. Brány z 2. poloviny 16. století jsou povětšinou věžové, tudíž pohledné na rubu i líci a mají řadu uměleckých detailů. Cestou zpět jsem proto brány podrobil přísnější kritice a dočkal se i prvních turistických zájezdů, které z hradní restaurace vyhlížel již netrpělivý personál. Unikátní cesta startuje u první brány a končí v hradní zbrojnici pod bradou burghauptmanna Schenka, nejvyššího muže Rakouska (225 cm).

I. FÄHNRICHTOR
I. FÄHNRICHTOR
II. WÄCHTERTOR
II. WÄCHTERTOR
III. NAUTOR
III. NAUTOR
IV. ENGELSTOR
IV. ENGELSTOR
IV. ENGELSTOR
IV. ENGELSTOR
V. LÖWENTOR
V. LÖWENTOR
V. LÖWENTOR
V. LÖWENTOR
VI. MANNTOR
VI. MANNTOR
VII. KHEVENHÜLLERTOR
VII. KHEVENHÜLLERTOR
VII. KHEVENHÜLLERTOR
VIII. LANDSCHAFTSTOR
VIII. LANDSCHAFTSTOR
IX. REISERTOR
IX. REISERTOR
X. WAFFENTOR
X. WAFFENTOR
X. WAFFENTOR
XI. MAUERTOR
XI. MAUERTOR
XII. BRÜCKENTOR
XII. BRÜCKENTOR
XIII. KIRCHENTOR
XIII. KIRCHENTOR
XIV. KULMERTOR
XIV. KULMERTOR
HOCHBURG
HOCHBURG
HOCHBURG
© burda 2008-016