H R A D Y   N A   K R E M Ž I   A   K A M P U

   Kremstal a především Kamptal jsou oblasti s největší koncentrací hradů v Rakousku. Jde o území kolem dvou dolnorakouských řek, které se poblíž města Krems (Kremže) vlévají do Dunaje. V létě roku 2008 opouštím Kremži a vydávám se na několikadenní pěší cestu po hradech, nejprve na dolním toku řeky Krems a poté až po město Zwettl procházím údolím Kampu. Zahájil jsem tak nejen první systematickou cestu po hradech v Rakousku, ale i v německy mluvících zemích vůbec. Do té doby jsem navštívil asi deset rakouských hradů, ale v průběhu následujícího týdne jich přibylo dobrých třicet. V letech 2010 a 2012, během dalších cest do Rakouska, navštěvuji zbývající hrady na horních tocích zmiňovaných řek. Ucelené Burgiwej tak nestojí nic v cestě.

ALBRECHTSBERG AN DER GROSSER KREMS
ARBESBACH
BUCHBERG AM KAMP*
DOBRA*
FALKENBERG*
FEINFELD
GARS AM KAMP
GOZZOBURG
GREILLENSTEIN
GRUB
HARTENSTEIN
HOHENSTEIN*
IDOLSBERG
KAMEGG*
KRONSEGG*
KRUMAU AM KAMP
LICHTENFELS
MAHRERSDORF
ÖDES SCHLOSS
OTTENSTEIN
RAPPOTTENSTEIN*
RASTENBERG
REHBERG
ROSENBURG
RUNDERSBURG*
SENFTENBERG*
SCHAUENSTEIN*
SCHILTERN
SCHIMMELSPRUNG*
SCHONENBURG
SCHWARZENBERG
SCHWARZENÖD
STALLEGG
STEINEGG
THURNBERG
WALDREICHS
WILDBERG
© burda 2008-016