K A R M E L I T Á N S K Ě   K L Á Š T E R Y

    První karmelitáni začali fungovat ve 12. století na biblické hoře Karmel v dnešním Izraeli a poustevnickým životem navazovali na odkaz starozákonního proroka Eliáše. Žebravý Řád karmelitánů (OCarm) nemá svého zakladatele, nicméně vytvořením prvních pravidel byl pověřen jeruzalémský patriarcha Albert. V roce 1238 byli karmelitáni nuceni opustit Svatou zemi a postupně se usadili na různých místech Evropy. Upadající řád byl v 15. století reformován papežem Evženem IV. a v roce 1452 byla založena ženská větev řehole. V 16. století jsou karmelitáni dále reformováni a v roce 1593 se od původního řádu definitivně odštěpuje Řád bosích karmelitánů (OCD), který vznikl formací svatou Terezií od Ježíše a sv. Janem od Kříže.

    Do českých zemí přišli karmelitáni v roce 1347 a usadili se na Novém Městě pražském. Asi nejznámější karmel u nás se nachází při poutním kostele v Kostelním Vydří. Bosí karmelitáni pak sídlí ve Slaném a bosé karmelitky v Praze nebo Dačicích.

BAMBERG
BÄRNBACH
BEILSTEIN
CZERNA
DAČICE
GDAŃSK
GRAZ
HEILBRONN
CHYŠE
KOSTELNÍ VYDŘÍ
KRAKÓW
LIBOC
LINZ
MAINZ
MANNERSDORF
MAYERLING
POZNAŃ
PRAHA
PRAHA
PRAHA
PRAHA
REGENSBURG
SANKT PÖLTEN
SKALICA
SLANÝ
SOPRONBÁNFALVA
UTRECHT
VOITSBERG
WIENER NEUSTADT
© burda 2008-016