K A R T U Z I Á N S K É   A   K A M A L D U L S K É   K L Á Š T E R Y

    Zjistil jsem záhy, že minimální počet kartouz zatím nenasbírám, a nepomohou ani ty zaniklé, nikdy nedokončené a hermeticky uzavřené. Ke kartuziánům jsem proto přiřadil ještě kamalduly, neboť i oni jsou polopoustevnický řád s podobnou klášterní strukturou a řeholí sv. Benedikta.

    První kartuziánský klášter (Grande Chartreuse nedaleko Grenoblu) založil roku 1084 Bruno z Kolína. Do Čech kartuziány přivedl až Jan Lucemburský a první klášter byl založen v roce 1342 na pražském Smíchově. Nejbližší fungující kartouzy jsou německé Marienau a slovinské Pleterje. Kamaldulové jsou oproti kartuziánům ještě o několik desetiletí starší a jejich zakladatelem je sv. Romuald. První poustevnická osada Camaldoli vznikla poblíž toskánského Arezza. Kamaldulové do Čech nikdy nepřišli, několik skupin žilo v Uhrách a dodnes působí v Polsku, nejblíže v Krakově.

BIENISZEW
CAMALDOLI
CAMALDOLI
CERTOSA DI PAVIA
CERTOSA DI PISA
ČERVENÝ KLÁŠTOR
DOLANY
ERFURT
GRANDE CHARTREUSE
JURKLOŠTER
KAMEDUŁY
KARTUZY
KLÁŠTORISKO
KRAKÓW
KRÁLOVO POLE
LANDSEE
MAUERBACH
OLOMOUC
OLTTINGEN
PAŽAISLIS
PLETERJE
RYTWIANY
SMÍCHOV
ŠTÍPA
TRŽEK
VALDICE
WIGRY
ZOBOR
ŽIČKA KARTUZIJA
© burda 2008-016