L U C E R N Y   Z E M Ř E L Ý C H

   Zajímavou a spíše vzácnou skupinou památek jsou lucerny zemřelých. Jde o drobné památky (byť někdy dosahují značné výšky a připomínají věže nebo majáky) se symbolickou a vzpomínkovou funkcí, ačkoliv původní záměr není znám. Předpokládá se, že sloupová stavba zakončená lucernou ve které bylo možné rozsvítit, a která se vztyčovala nejčastěji na hřbitově nebo v návaznosti na kostel, sloužila jako zádušní svítilna. Odrážela lidovou zbožnost a možná i předkřesťanské tradice, neboť se věřilo, že duše zemřelého potřebuje na cestě domů světlo. Ostatně ještě dnes se na hrobech zemřelých zapalují svíčky.

   Nejstarší a zároveň nejmonumentálnější stavby tohoto typu jsou známé z Francie už od 12. století. K nejznámějším patří lokality Saint-Pierre-d´Oléron, Fenioux, Sarlat-la-Canéda, Cellefrouin nebo Ciron. Zřejmě díky cisterciáckým mnichům se lucerny dostaly i na jiná místa Evropy. Nejstarší německá lucerna ze 13. století pochází z areálu cisterciáckého kláštera Pforta. Ze stejného století se dochovaly svítilny z okolí cisterciáckého kláštera Viktring v Rakousku. Jediná mě známá zádušní svítilna z našeho území je v Horním Slavkově a pochází ze 16. století.

   Lucerny zemřelých jsem pod kůži dostával celkem obtížně. Prakticky bez povšimnutí jsem jich navštívil asi 15 až jsem se v roce 2014 konečně zastavil u lanternu v Pfortě, kde byly umístěné pietní obrázky předčasně zemřelých lidí. Ptal jsem se proč tak mladí a tázal se na původ pozoruhodné stavby, kterou jako bych nikdy neviděl. O rok později jsem sice fotil lucernu v Hainburgu, ale svitlo mi až s objevem zádušní svítilny v Krakově. Tehdy jsem si uvědomil, že tenhle druh památek přeci znám. Výprava do Korutan v květnu 2016 už byla na svítilny vyloženě zaměřená. Přivezl jsem si hned 7 kusů. Zbytek galerie (tedy celá polovina) je výsledkem preparace fotek z mého archivu. Byl jsem velmi překvapen, kolik luceren se mi vešlo do záběru, ačkoliv jsem žádnou z nich cíleně nefotil.

AUGSBURG
BREISACH
BRIXEN
BRIXEN
ENNS
GURK
HAINBURG
HASLACH
KEUTSCHACH
KLOSTERNEUBURG
KÖTTMANNSDORF
LEIDING
MARIA SAAL
MÜNSTER
PADERBORN
PFORTA
VOITSBERG
VÖLKEMARKT
© burda 2008-016