K L Á Š T E R Y   P A U L Í N Ů   A   P A U L Á N Ů

    Paulíny od paulánů jsem se naučil rozpoznávat teprve nedávno a s některými zahraničními kláštery mívám problémy ještě dnes. Přestože spolu oba řády nemají nic společného, nechávám je nadále pospolu, aby jste ani vy nebyli ochuzeni o možnost rozpoznávat vzájemné rozdíly. Spojuji rovněž z nedostatku navštívených lokalit na obou stranách barikády.

    Paulíni (pavlíni), tedy Řád svatého Pavla Prvního Poustevníka (OSPPE) je kontemplativní řehole založená v roce 1246 v Uhrách. Zakladatelem byl ostřihomský kanovník Eusébius, který s povolením arcibiskupa odešel poustevničit do Pilišských vrchů a s prvními druhy zde zřídil poustevnu známou jako Klastrompuszta. Řád se řídí regulemi sv. Augustina a jeho dnešním centrem je klášter Jasná Hora v Čenstochové. U nás vznikla první poustevna v Přední Výtoni a jediná paulínská komunita žije v Ostravě.

    Paulání (pavláni), tedy Řád Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly (OM), jsou oproti paulínům výrazně mladší a potvrzeni byli papežem Sixtem IV. až v roce 1474. Pravidla nového poustevnického řádu napsal sám zakladatel sv. František z Pauly a první klášter vznikl nedaleko Paoly před polovinou 15. století. K nám pozvali paulány Rožmberkové (nedokončený klášter Kuklov) a dodnes funguje komunita ve Vranově u Brna.

BAUMGARTEN
CZĘSTOCHOWA
CZĘSTOCHOWA
HORNÉ LEFANTOVCE
KEŽMAROK
KLASTROMPUSZTA
KRAKÓW
KUKLOV
LEPOGLAVA
LEŚNIÓW
MARIAČALÁD
MARIÁNKA
MÁRIANOSZTRA
MOCHÓW
NOVÁ BYSTŘICE
OBOŘIŠTĚ
OLIMJE
OPORÓW
PASSAU
PRAHA
PŘEDNÍ VÝTOŇ
RAVENNA
SCHLAINING
SKALICA
SOPRONBÁNFALVA
SVĚTCE
ŠAMORÍN
ŠAŠTÍN
TREBIŠOV
TRNAVA
VRANOV
WARSZAWA
© burda 2008-021