Ú S T U P K O V É   P O R T Á L Y

    Stačilo projít složky za poslední dva roky a požadovaná stovka portálů byla zkompletována. S dalším zdánlivě zbytečným vyhledáváním fotek vyvstala otázka, jak s nashromážděným materiálem naložit. Přestože jsem řadu portálů zatím nepoužil, vznikla kromě této galerie, také galerie věnovaná tympanonům, kde našlo uplatnění mnoho jiných příkladů, což v menší míře platí i o galerii Kristus v mandorle. Jiné portály jsou pak k vidění ve starších galeriích. V této souvislosti jsem rovněž začal zpracovávat románskou architekturu v Rakousku, Maďarsku a na Slovensku, kde se objeví další středoevropské portály, v této galerii spíše opomíjené.

    Z výše popsaných důvodů se v této galerii objevují portály bez tympanonu či s nezdobeným či méně výrazným tympanonem. Důraz je zde kladen zejména na archivoltu a zdobné hlavice v ústupku pod náběžní římsou. Důležitým aspektem je i celkové pojetí a originalita výtvarného provedení, kdy akceptuji i mírný přesah ke gotickému tvarosloví. Vedle sebe tak stojí monumentální vstupní průčelí i obyčejné průchody.

    Přestože se v této galerii soustředím zejména na západoevropské prostředí, alespoň slovem zmíním nepříliš početnou středoevropskou tvorbu, která ovšem v celoevropském kontextu nikterak nezaostává. Z českých příkladů se do galerie kromě některých menších portálů vešlo pouze Záboří nad Labem a relativně průměrný portál z křížové chodby oseckého kláštera. Z dalších příkladů je proto nutné zmínit alespoň portály kostelů v Měříně, Hulíně, Vinci, Potvorově či Hrusicích, ale i západní vstup do klášterní baziliky v Třebíči, či raně gotické portály klášterů Police nad Metují a zejména Předklášteří u Tišnova.

    Z polského prostředí upozorním zejména na vratislavský portál z bývalého benediktinského kláštera na Ołbině a na ojedinělý cihlový portál dominikánského kláštera v Sandoměři, dále na místa jako Czerwińsk, Złotoryja, Głucholazy, Stara Zagość, Stary Zamek, nebo Kałków. Zajímavé portály na území Polska jsou rovněž k vidění v několika cisterciáckých klášterech. Ze slovenských příkladů stojí za zmínku Spišská Kapitula, Ilija nebo Šahy. V rakouském a maďarském Podunají je pak řada ústupkových portálů již neúměrně dlouhá, proto jmenuji alespoň lokality ze specifické podunajské skupiny, které vznikaly pod vlivem normanského tvarosloví. Patří sem Lébény, Ják, Mödling, Tulln, Wiener Neustadt nebo Klein Mariazell.

ALTZELLA
AMANDI
ARLES
AVALLON
AVEBURY
AVILÉS
BAAMONDE
BAD DEUTSCH
BAMBERG
BEGET
BRINKBURN
CANTERBURY
CASTILLON
COLLEVILLE-SUR-MER
DINANT
DURHAM
FIDENZA
FONTENAY
GEITHEIN
GIRONA
GLASTONBURY
GÖRLITZ
GOSLAR
GUEBWILLER
HELMSLEY
HELMSTEDT
CHARTRES
ILIJA
JÁK
JEDBURGH
KLEIN MARIAZELL
KÖNIGSLUTTER
KOSTANJEVICA
NA KRKI
KOSTOĽANY
POD TRIBEČOM
LA SEU D´URGELL
LÉBÉNY
LEUVEN
LINDISFARNE
LLADÓ
LLEIDA
LUZENAC
MAINZ
MARIENTAL
MEDVEDGRAD
MIKULOVICE
MILANO
MODENA
MÖDLING
MÜNSTER
NAUMBURG
NÜRNBERG
OBERSTEIGEN
OLD MALTON
OPATÓW
ÖRISZENTPÉTER
OSEK
PADERBORN
PANNONHALMA
PÁPOC
PARMA
PAVIA
PAVIA
PIACENZA
POBLET
PODIVÍN
PORTCHESTER
PULKAU
QUARANTE
REGENSBURG
RIPOLL
SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE
SAN ANTOLIN
DE BEDON
SAN ANTOLIN
DE BEDON
SAN VICENTE
DE LA BARQUERA
SANDOMIERZ
SANT BEGET
SANTANDER
SANTILLANA
DEL MAR
SANTILLANA
DEL MAR
SECKAU
SIENA
SOEST
SOPRONHORPÁCS
ŠAHY
TARRAGONA
TEILHET
TOURNAI
TRENTO
TULLN
VALDEDIOS
VENEZIA
VERONA
VERONA
VILLAVICIOSA
WIENER NEUSTADT
WILDENBERG
WORMS
WROCŁAW
ZÁBOŘÍ NAD LABEM
ZÜRICH
© burda 2008-016