P R A N Ý Ř E   A   Š I B E N I C E

   Opomenu-li tzv. smírčí kříže, které již nějaký čas aktivně vyhledávám, stojí jiné právní památky daleko na okraji mého zájmu. Svědčí o tom i následující galerie, jejíž obsah je z větší části nashromážděn teprve v letošním roce (2015). Jde především o pranýře, které se dodnes hojně vyskytují zejména na území Rakouska, u nás pak spíše ojediněle v oblastech s Rakouskem sousedících a ve východních Čechách. Nepoměrně vzácnější jsou však stojící šibenice, přestože bývaly běžnou výbavou každého místa s hrdelním právem. Humanistické reformy však kázaly relikty středověkého trestně-právního systému odstranit, a proto zejména dřevěné šibenice brzy vzaly za své. V galerii nabízím pouze čtyři příklady, jak jinak než z Rakouska. Z našeho prostředí pak stojí za zmínku zejména šibenice v Horním Slavkově a dále základy popravišť v Bečově, Rožmberku, Železném Brodě, Nepomuku nebo Vranově.

   Co obnáší pranýřování je ještě dnes běžnému člověku známé, proto nebude třeba funkci tohoto jednoduchého prostředku k výkonu lehčích trestů představovat. Nejběžnější formou pranýře je sloup, nejčastěji kamenný monolit na podstavci, ke kterému byl odsouzenec připoután. Obvyklé bývaly i pranýře dřevěné nebo zděné. Někdy byly okovy připevněny přímo k nějaké stavbě, jindy trestanec seděl v kládě, na dřevěném oslu nebo v kleci. Důležitější než provedení však bylo samotné umístění pranýře na veřejném místě (náměstí, radnice, frekventovaná cesta), kde mohla být veřejnost s trestem a trestaným patřičně obeznámena. Co se šibenic týče, ty bývaly situovány na viditelných místech v dosahu měst disponujících hrdelním právem a oběšenci pro výstrahu ponecháváni po delší čas.

ALSFELD
ALTENBURSCHLA
BERNOLÁKOVO
BLUMAU
AN DER WILD
BOROVANY
BYSTRZYCA
KŁODSKA
DOBERSBERG
DOBRÁ VODA
DROSENDORF
DÜRNSTEIN
EBERAU
EISENSTADT
FERTÖRÁKOS
FRYMBURK
GROSSKRUT
GROSS-SIEGHARTS
HAINBURG
HEIDENREICHSTEIN
HOŘICE
HOŘICE NA ŠUMAVĚ
HORNSTEIN
KAŠPERSKÉ HORY
KEFERMARKT
KIRCHBERG
AN DER WILD
KIRCHBERG
AN DER WILD
KŘENOV
LITOMĚŘICE
LITSCHAU
LUDWEIS
LÜTZMANNSBURG
MAUTHAUSEN
MESSERN
MESSERN
NÁCHOD
OBERRETZBACH
PERNEGG
PODSREDA
PROSIMĚŘICE
RAABS
AN DER THAYA
RAABS
AN DER THAYA
RETZ
RUDOLSTADT
SENEC
SCHRATTENTHAL
STARÝ JIČÍN
ST. MARGARETHEN
IM BURGENLAND
THAYA
TREFFURT
TRIER
VALAŠSKÉ
KLOBOUKY
WEIKERTSCHLAG
WEITERSFELD
WROCŁAW
ZDOŇOV
ŽAMPACH
© burda 2008-016