P Ř E D R O M Á N S K É   K O S T E L Y

   Obsahem se možná nehodí, neboť předkládaná galerie sdružuje sakrální stavby, které románskému slohu předcházejí. Jde o stavby vzniklé z římské tradice mezi 5. a 10. stoletím a mající řadu svébytných projevů a regionálních odlišností. Nejvýznamnější předrománské svatyně najdeme v centrech jako je Řím, Ravenna nebo Konstantinopol. Zajímavou skupinou jsou langobardské kostely v Itálii a vizigótské kostely na pyrenejském poloostrově. Vynechat nelze merovejské stavby ve Francii, saské kostely na Britských ostrovech nebo kostely v Asturii. Závěr období patří karolínské a otonské renesanci, přímému předchůdci románského slohu.

AACHEN
AIX-EN-PROVENCE
AUGSBURG
AVOLSHEIM
BAŇOS DE CERRATO
BEAUVAIS
BUDEČ
CORVEY
CUXA
DEERHURST
DINGLE
DINGLE
ESCALADA
ESCHAU
FENOLLAR
FRÉJUS
FULDA
GERNRODE
GOLDBACH
GRADO
HILDESHEIM
ISTANBUL
ISTANBUL
ISTANBUL
KARNBURG
KENTHEIM
KÖLN
KONSTANZ
KOPČANY
LINZ
LORSCH
MELQUE
MILANO
MILANO
MÜSTAIR
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
PÉCS
PENK
POITIERS
PRIESCA
QUEDLINBURG
RAVENNA
RAVENNA
RAVENNA
RAVENNA
RAVENNA
RAVENNA
RAVENNA
RAVENNA
RAVENNA
REGENSBURG
REICHENAU
REICHENAU
REICHENAU
ROHR
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
SANKT PETER
AM BICHL
SAN MIGUEL
DE LILLO
SANTA MARÍA
DEL NARANCO
STEINBACH
TERRASSA
VALDEDIOS
VERONA
WENDHUSEN
WIESELBURG
© burda 2008-022