R E F E K T Á Ř E

   Refektář je klášterní jídelna a obvykle se nacházel v jižním křídle kvadratury v sousedství klášterní kuchyně. Dalšími rozpoznávacími znaky refektáře může být vestavěný vyvýšený pulpit k předčítání modliteb, okénko na výdej pokrmů nebo blízkost lavatoria. Někdy měl klášter refektáře dva. Např. v cisterciáckých klášterech měli vlastní refektář jak mniši, tak laičtí bratři, v barokních klášterech pak existoval refektář zimní a letní.

ALCOBAÇA
ALTZELLA
AVIGNON
BASINGWERK
BONPORT
BRONNBACH
CANTERBURY
CARLISLE
CELAS
DOBERLUG
EASBY
EBERBACH
FOSSANOVA
FOUNTAINS
HAUGHMOND
HEILSBRONN
CHESTER
CHORIN
KLÁŠTERNÍ
SKALICE
MALBORK
MÁRIAČALÁD
MILEVSKO
MORERUELA
PARIS
POBLET
PRAHA
PRAHA
RADZYŃ
CHEŁMIŃSKI
RIEVAULX
ROYAUMONT
SAINT-HILAIRE
SAN GIUSTO
SANTA MARÍA
DE HUERTA
SANTES CREUS
SCHÖNAU
SILVACANE
SOISSONS
TOMAR
VALBUENA
VALDEIGLESIAS
VILLELONGUE
VILLERS-LA-VILLE
WAVERLEY
ZINNA
© burda 2008-018