M I T T E L R H E I N T A L

   Rýn je evropským veletokem s neopominutelnou historickou úlohou. Zdejší města vznikla z kastelů na ostře sledované hranici římského impéria, mnohé hrady pak z důvodů kontroly odvěké komunikační tepny Evropou. Ruch neutuchající lodní, silniční i železniční dopravy v říčním údolí, dává posledním slovům za pravdu ještě dnes.

   Střední Rýn (oblast mezi Mohučí a Kolínem, resp. mezi městy Bingen a Bonn) se vyznačuje vysokou koncentrací hradů. Na dohled řeky registrujeme téměř 60 lokalit, přičemž nejstarší z rýnských hradů jménem Hammerstein, byl stavěn už před rokem 1020. Hammerstein je v rozvalinách, avšak většina ostatních hradů dožila dnešního dne v ucelené podobě, byť téměř výlučně díky kompletním romantickým přestavbám. Autentických hradů se mnoho nedochovalo. Prim hraje Marksburg.

   Středem Středního Rýna je Koblenz, město, kde se do Rýna vlévají řeky Lahn a Mosel s desítkami stínů dalších hradů. Oblast proti proudu Rýna (mezi městy Bingen a Koblenz) nazývají domácí Oberes Mittelrheintal. Země si váží, udolí je strmější, řeka rychlejší, hrady četnější. Uprostřed víla Loreley, Heinrich Heine und ruhig fliesst der Rhein.

ANDERNACH
DRACHENFELS
EHRENFELS*
FÜRSTENBERG
GODESBURG
GUTTENFELS*
HAMMERSTEIN
HEIMBURG
KATZ
LAHNECK
LIEBENSTEIN*
LINZ AM RHEIN
MARKSBURG*
MARTINSBURG
MAUS
NOLLIG
PFALZGRAFENSTEIN*
REICHENSTEIN
RHEINECK
RHEINFELS
RHEINSTEIN
ROLANDSECK
SAUERBURG
SCHÖNBURG
SOONECK
SPORKENBURG
STAHLBERG*
STAHLECK
STERRENBERG*
STOLZENFELS
WALDECK
© burda 2008-016