A R K Ý Ř E   Z   S C H A F F H A U S E N U

   Schaffhausen je švýcarské město, jehož chloubou je zejména komplex bývalého kláštera benediktinů. Klášter jsem chtěl samozřejmě navštívit, ale než jsem se k němu propracoval, uplynuly asi dvě hodiny. Do města jsem vstoupil zbořenou Horní bránou a po levé straně mě hned zaujalo několik arkýřů. Od počátku bylo jasné, že tohle město je vzhledem ke svému rozsahu vyjímečné, zvláště poté, co jsem nahlédl do dalších dvou ulic, kde se překrývaly desítky dalších arkýřů. Vrátil jsem se k bývalé Horní bráně, kde odstartoval lov systematickým procházením ulic historického jádra. Když si vzpomenu, že teprve před rokem se mi podařilo relativně reprezentativně naplnit eurogalerii o arkýřích v městském prostředí, tak je 150 arkýřů z jediného (rozsahem průměrného) města slušným a nečekaným zážitkem. Je zjevné, že arkýř v Schaffhausenu byl určitou samozřejmostí ve výbavě měšťanského domu a sousedé se zjevně předháněli i v kvalitě provedení. Kromě klasických arkýřů najdeme v Schaffhausenu také desítky vysutých oken, které připomínají miniaturní arkýře.

© burda 2008-018