S Ä C H S I S C H - B Ö H M I S C H E   S C H W E I Z

   Jedna z nejkrásnějších přírodních rezervací ve střední Evropě se nachází na styku české a saské hranice tam, kde řeka Labe opouští jednu zemi a vtéká do druhé. Národní parky obou zemí možná trochu překvapivě uchovávají i památky historické. Co se hradů týče, nacházíme se dokonce v jednom z nejkoncentrovanějších regionů. Lze jich napočítat asi 40, přičemž 3 čtvrtiny leží na území Saska. V době, kdy tyto hrady vznikaly, však patřilo celé pískovcové území do Českého království. Místní hrady dokonale využívají přírodní podmínky skalních měst a stolových hor. Jejich pozůstatky jsou ukryty v lesích nejen daleko a hluboko, ale především vysoko, část hradů pak lemuje meandrující Labe, které bývalo ještě donedávna hlavní komunikační tepnou mezi oběma zeměmi. V srdci rezervace jsem fotil v letech 2010-2011, avšak galerie obsahuje i lokality z mnoha výletů do blízkého okolí Česko-Saského Švýcarska.

ALTRATHEN
(STARÉ RÁTNO)
ARNSTEIN
BRTNICKÝ HRÁDEK
BYNOV
ČESKÁ KAMENICE
DĚČÍN
DOHNA
(DONÍN)
FALKENSTEIN
FALKENŠTEJN
FREDEVALD
FRIENSTEIN
GAMRIG
GOHRISCH
GOSSDORFER RAUBSCHLOSS
GRIMMSTEIN
HOCKSTEIN
HOHNSTEIN
CHŘIBSKÁ
CHŘIBSKÝ HRÁDEK
JÍLOVÉ
KAMENICE
KÖNIGSTEIN
KRÁSNÝ BUK
(SCHÖNBUCH)
LIBOUCHEC
LILIENSTEIN
(ILNŠTEJN)
MARKVARTICE
NEUER WILDENSTEIN
(VILDŠTEJN)
NEURATHEN
(BASTEI)
RASCHGÄRTNERS RAUBSCHLOSS
SCHANDAU
(ŽANDOV)
SONNENSTEIN
STOLPEN
ŠAUENŠTEJN
TOLŠTEJN
TORNSTEIN
ULBERSDORF
VLČÍ HRÁDEK
WARTENBERG
WEESENSTEIN
WEHLEN
(VELYŇ)
WINTERSTEIN
© burda 2008-024