Č E S K É   S T Ř E D O H O Ř Í

   Čechy jsou zemí krásných hradů. V žádném našem kraji však nenajdeme tolik fantastických hradů, jako v Českém středohoří. Hrady jako Střekov, Hazmburk nebo Sukoslav dokonce řadím mezi nejkrásnější hrady v rámci celé Evropy. K těmto se v těsném závěsu řadí několik dalších, leč menších hradů, jejichž společnými znaky jsou zdaleka viditelné a hůře přístupné skalnaté polohy. Takový malý český Languedoc.

   Do Českého středohoří jezdívám i několikrát do roka a možná někoho překvapí, že poslední zdejší hrad (Levín) jsem navštívil až koncem zimy roku 2013. Nejezdím sem totiž jenom kvůli hradům. Přitahují mě zdejší poloopuštěné vesnice na úpatích ostře hraněných stěn sopečného pohoří. Silně na mě působí kontrast miocénní krajiny a průmyslového Mostecka. Jámy uhelných povrchových dolů, chladící věže a komíny továrních areálů s pozadím příkrých svahů Krušných hor. Snad ještě působivější je pohled z opačné strany, kde nejlépe vynikne silueta středohoří. Radost a smutek se zde mísí s neuvěřitelnou intenzitou.

BENEŠOV
BÍLINA
BLANKENSTEIN
DOUBRAVSKÁ HORA
FREDEVALD
HAZMBURK
KALICH
KAMENICE
KAMÝK
KOŠŤÁLOV
LANDESWARTE
LEVÍN
LITÝŠ
LIBČEVES
MILEŠOV
OLTÁŘÍK
OPARNO
OSTRÝ
RONOV
SCHARFENSTEIN
SKALKA
STŘEKOV
SUKOSLAV
VRABINEC
© burda 2008-016