Ř Í M S K É   S V A T Y N Ě

    Hustota, stáří a výstavnost římských svatyň je ohromující. Není se čemu divit, každá římskokatolická instituce chtěla mít místo poblíž Svatého stolce a nelze přehlednout ani úlohu starověkého Říma s množstvím pohanských chrámů. Do města jsem se vydal po více než šestnácti letech zcela bez příprav, neboť jsem se domníval, že vše zřetelně vyplave na povrch až v průběhu návštěvy. Na prohlídku jsem si vyčlenil plné tři dny, během kterých bylo naplánováno obejít tolik kostelů, aby bylo dostatek vhodného materiálu na zamýšlenou galerii o římských svatyních.

    Jak už to tak bývá, hned v prvních dnech po návratu začal Řím odkrývat své poklady. Jsem si jist, že by je začal vydávat i kdybych se sebelíp připravoval, ale takhle už vydají na celou novou výpravu. Vždyť co se dá v Římě stihnout za 3 dny? Prošel jsem sice téměř 200 kostelů a chrámů od starověku až po novověk (což ovšem představuje nanejvýš třetinu římských svatyň), ale u velké části staveb jsem v záplavě umění nedokázal rozpoznat, co je podstatné a na co se soustředit, a to vůbec nemluvím o památkách jiných kategorií. Poučení pro příště.

    Během prohlídky města jsem se držel téměř výhradně uvnitř městských hradeb, neboť jsem měl jen nepatrné povědomí o rozmístění významných římských kostelů a v praxi jsem zamýšlel dojít pouze k bazilice sv. Pavla za hradbami, jedné ze sedmi papežských poutních bazilik v Římě. Je proto jen velkou náhodou, že jsem navštívil hned 6 těchto bazilik, neboť jen 4 se nacházejí uvnitř římských hradeb. Sedmou baziliku Sv. Šebestiána jsem na základě nevědomosti minul o pouhých 300 m, když jsem se kvapně přemisťoval z katakomb sv. Kalixta k zmiňované bazilice sv. Pavla.

    Původně jsem ovšem neplánoval ani katakomby, ale zatoužil jsem vyjít z města podobně jako prchající sv. Petr, který se v místě kostela Quo Vadis nedaleko za branou sv. Šebestiána setkal s Kristem a následně se vrátil zpět. V těchto místech se už katakombám, unikátním raně křesťanským památkám, nedalo odolat. Škoda jen, že mne při té příležitosti neuvedl název brány v podezření a rovněž škoda, že jsem nevycházel sousední bránou a neminul tak zajímavé svatyně San Giovanni a Porta Latina a San Giovanni in Oleo. Vím tedy přesně, kudy půjdu k bazilice sv. Šebestiána příště a cestou už nevynechám ani S. Urbano nebo S. Saba. Z dalších římských chrámů určitě vyhledám centrálu S. Costanza s nedalekou bazilikou S. Agnese fuori le mura severovýchodně od centra nebo kostel sv. Pankráce při západních hradbách. Bude z čeho vybírat, nyní však přistupme k výběru toho, co bylo.

BASILICA PAPALE DI SAN PIETRO IN VATICANO
CATACOMBE SAN CALLISTO
DOMINE QUO VADIS
CHIESA DEL GESÚ
CHIESA NUOVA
NOSTRA SIGNORA DEI SACRO CUORE
OSPEDALE SANTO SPIRITO
PANTHEON
S. AGATA IN TRASTEVERE
S. AGNESE IN AGONE
S. ANASTASIA AL PALATINO
S. ANDREA DELLA VALLE
S. ANNA DEI PALAFRENIERI
S. ANSELMO ALL´AVENTINO
S. APOLLINARE
S. BALBINA
S. BARTOLOMEO ALL´ISOLA
S. BERNARDO
S. BRIGIDA
S. CATERINA MAGNANAPOLI
S. CECILIA
S. CLEMENTE
S. CRISOGONO
S. CROCE IN GERUSALEMME
S. EUSEBIO
S. EUSTACHIO IN CAMPO MARZIO
S. FRANCESCA ROMANA
S. FRANCESCO A RIPA
S. GIORGIO IN VELABRO
S. GIOVANNI DEI FIORENTINI
S. GIOVANNI IN LATERANO
S. GIROLAMO DEI CROATI
S. GIUSEPPE DEI FALEGNAMI
S. LORENZO FUORI LE MURA
S. LORENZO IN LUCINA
S. LORENZO IN PISCIBUS
S. MARCO
S. MARIA DEGLI ANGELI
S. MARIA DEL POPOLO
S. MARIA DELL´ORTO
S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE
S. MARIA DELLA PACE
S. MARIA DELLA VITTORIA
S. MARIA DI LORETO
S. MARIA IN AQUIRO
S. MARIA IN ARACOELI
S. MARIA IN COSMEDIN
S. MARIA IN DOMNICA ALLA NAVICELLA
S. MARIA IN MONTICELLI
S. MARIA IN TRASPONTINA
S. MARIA IN TRASTEVERE
S. MARIA IN VIA
S. MARIA MADDALENA IN CAMPO MARZIO
S. MARIA MAGGIORE
S. MARIA SOPRA MINERVA
S. MARIA IN PORTICO IN CAMPITELLI
S. NICOLA IN CARCERE
S. PAOLO FUORI LE MURA
S. PIETRO IN VINCOLI
S. PRASSEDE
S. PUDENZIANA AL VIMINALE
S. QUIRICO
S. ROCCO ALL´AUGUSTEO
S. SABINA ALL´AVENTINO
S. SALVATORE IN LAURO
S. SILVESTRO IN CAPITE
S. SISTO VECCHIO
S. SPIRITO IN SASSIA
S. STEFANO ROTONDO
S. SUSANNA ALLE TERME DI DIOCLEZIANO
SANTISSIMA TRINITA DEI PELLEGRINI AL CATINARI
SANTISSIMO NOME DI MARIA AL FORO TRAIANO
SCALA SANTA
SS. AMBROGIO E CARLO AL CORSO
SS. ANDREA E GREGORIO MAGNO AL MONTE CELIO
SS. BONIFACIO E ALESSIO
SS. COSMO E DAMIANO
SS. DOMENICO E SISTO
SS. GIOACCHINO E ANNA AI MONTI
SS. GIOVANNI E PAOLO
SS. LUCA E MARTINA AL FORO ROMANO
SS. MARCELLINO E PIETRO
SS. NEREO E ACHILLEO
SS. QUATTRO CORONATI
SS. TRIFONE E AGOSTINO
SS. VINCENZO E ANASTASIO A FONTANA DI TREVI
SS. VITALE E COMPAGNI MARTIRI IN FOVEA
SS. VITO E MODESTO
SS. XII APOSTOLI
TEMPIO DEL DIVO ROMOLO
TEMPIO DI ADRIANO
TEMPIO DI ANTONIO E FAUSTINA
TEMPIO DI CASTORE E POLLUCE
TEMPIO DI ERCOLE VINCITORE
TEMPIO DI MINERVA MEDICA
TEMPIO DI PORTUNO
TEMPIO DI SATURNO
TEMPIO DI VENERE A ROMA
TEMPIO DI VESTA
TRINITÁ DEI MONTI
© burda 2008-016