T Y M P A N O N Y

    Obsahem této galerie je vedle tympanonů v ústupkových portálech i několik iluzivních tympanonů v nadpraží a zajímavě řešených překladů. Pod románským tympanonem rozumíme půlkruhovou plochu bezprostředně nad průchodem s rozmanitou úpravou povrchu a uměleckou i ideovou vypovídací schopností. Tympanony nacházíme zcela holé, malované, nebo dekorované kamenným či štukovým reliéfem. Někdy nacházíme v tympanonu jednoduchý symbol, jindy výpravně pojaté biblické scény, které obsahují až několik desítek figur.

    Co se figurálních tympanonů týče, zdaleka nejčastějším námětem v románském období je Kristus, konkrétně Vítězný Kristus, často trůnící nebo v mandorle (viz samostatná galerie) či ztvárněn jako Beránek Boží (Agnus Dei). Výrazně méně, avšak relativně často vidíme Krista v náruči své matky. Madona, resp. Panna Maria, je ostatně sama osobě častým námětem tympanonů, kromě nejčastěji zpodobňované trůnící madony s dítětem nacházíme i scény korunovace nebo zvěstováni. Třetím nejčastěji užívaným námětem je kříž, symbol umučení Ježíše Krista. Ten je oblíbený spíše u jednodušších tympanonů, avšak nacházíme i kříže s korpusem či výpravné scény Ukřižování. Jiné postavy jsou spíše vzácností a jde téměř výhradně o světce, anděly nebo hrdiny ze Starého zákona.

    Za povšimnutí rovněž stojí prostředí, do kterého je Kristus (případně Panna Maria) zasazen. Pokud opomeneme konkrétní biblické scény a zůstaneme v rovině symbolické, tak zdaleka nejčastěji vidíme Krista (nikoliv Pannu Marii) v obležení čtyřech Evangelistů, přičemž tato oblíbená kompozice nenašla širší uplatnění ve střední Evropě. Velmi často také nacházíme ústřední postavu v obležení dvou, případně čtyřech andělů, kteří přisluhují po obou stranách např. jako nosiči mandorly nebo vykuřovači. Symbolická rovina třech postav se uplatňuje i v dalších kompozicích, např. sv. Petr a sv. Pavel po boku Krista.

    Neopomenutelným tématem z výzdoby tympanonů jsou rovněž zoomorfní a vegetabilní motivy. Kromě již zmíněného beránka, který ovšem symbolizuje Krista a je ústředním námětem, se ostatní zvířectvo objevuje spíše jako doplněk. Nejčastěji se setkáváme se lvy a ptáky (orel). K vidění bývají i mýtické bytosti např. draci. I rostliny hrají spíše doplňkovou úlohu. Někdy se ale stylizovaný strom nebo keř objevuje i ve středu kompozice, jindy je celý tympanon pokryt šlahouny popínavých rostlin.

    Přestože i u nás se dochoval zajímavý soubor tympanonů, v celoevropském kontextu stojí za pozornost jen několik z nich. Našim nejstarším příkladem (dochovaný v několika fragmentech) je tympanon ze zaniklého kostela na hradě Oldříš datovaný do konce 11. století. Za velmi hodnotný je rovněž považován tympanon z červeného pískovce v Jakubu z poloviny 12. století. Z dalších příkladů stojí za pozornost Měřín, Cítov, Poříčí nebo Hrusice. Nadevšemi ovšem vyniká tympanon z Předklášteří u Tišnova vytvořený po roce 1233. Pokud opomineme svatojiřský reliéf z počátku 13. století, je naším jediným „výpravným“ vícefigurálním tympanonem.

    Velmi podobná je situace i v sousedních zemích. V Polsku stojí za pozornost především soubor tympanonů ze Strzelna, dále Wysocice, Tum, Stare Miasto nebo Trzebnica, kde vidíme ojedinělý námět Batšeby a krále Davida. Navzdory očekávání nejsou figurální reliéfy v tympanonech více koncentrované ani v rakouském a uherském Podunají, kde se ve větší míře uplatnila plochá a barevně malovaná provedení. Vynikají zde zejména monumentální portály ve Vídni a Jáku s reliéfem Krista v mandorle, dále pak tympanony z Csempeszkopácse, Petronell, Szentkirály (Szombathely), nebo fragmenty vícefigurálních tympanonů ze Somogyváru a Sopronhorpácse. Co do četnosti se situace lepší až v Korutanech, např. St.Paul im Lavanttal, Friesach, Gurk, Lieding, Millstatt nebo St. Veit an der Glan.

ANDERNACH
ANDLAU
AVALLON
BAD DEUTSCH
BAD FISCHAU
BAMBERG
BASEL
CÍTOV
CSEMPESZKOPÁCS
DIVIAKY
NAD NITRICOU
DOMANJŠEVCI
ELKSTONE
FONTFROIDE
FREIBURG
FREYBURG
GANDERSHEIM
GERNRODE
GUEBWILLER
HALBERSTADT
HAMERSLEBEN
HEILIGENKREUZ
HILDESHEIM
HRUSICE
CHEPSTOW
INNICHEN
JÁK
JÁK
JAKUB
KAISERSBERG
KAMNIK
KILPECK
KÖNIGSLUTTER
KOSTANJEVICA
LE PUY-EN-VELAY
LE PUY-EN-VELAY
MANRESA
MEMLEBEN
MĚŘÍN
MISTELBACH
MÜNSTER
NAGYBÖRZSÖNY
NARBONNE
NAUMBURG
NAVATA
NEPOMUK
NEUWILLER-LES-SAVERNE
OLDŘÍŠ
PARMA
PARMA
PAVIA
PETRONELL-CARNUNTUM
PFÖRRING
PIACENZA
POŘÍČÍ
NAD SÁZAVOU
PRAHA
QUEDLINBURG
QUERFURT
REGENSBURG
ROCHSBURG
SAINT-ANDRÉ
SAINT-GILLES
SAINT-GILLES
SANKT PAUL
IM LAVANTTAL
SANT JOAN
DE LES ABADESSES
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SANTPEDOR
SÉLESTAT
SIGOLSHEIM
SOEST
SOEST
SOPRON
STARY ZAMEK
STRZELNO
STRZELNO
STRZELNO
SULEJÓW
SUPPLINGENBURG
ŠPITALIČ
ŠTVRTOK
NA OSTROVE
TARRAGONA
TIROL
TIROL
TRZEBNICA
TULLN
TUM
ÚJEZD
U ČERNÉ HORY
VALBONNA
VERONA
VERONA
VÉZELAY
VÉZELAY
VINEC
WALKENRIED
WECHSELBURG
WIENER NEUSTADT
WYSOCICE
ZAHRÁDKA
© burda 2008-016