P O U T N Í   C E S T A   Z   P R A H Y   D O   S T A R É   B O L E S L A V I

   Via Sancta, tedy Svatá cesta, je stará poutní cesta z Prahy do Staré Boleslavi a souvisí se sv. Václavem, patronem České země. Kopíruje trasu po které byl zavražděný kníže převážen na Pražský hrad, kde byl pochován v rotundě sv. Víta. (Dnes se na tomto místě nachází Svatováclavská kaple, která je součástí arcibiskupské katedrály). Poutní cesta začíná právě u hrobu světce a vede na místo jeho mučednické smrti, kde je uchováváno Palladium země české. Palladium je kovový reliéf madony s ochrannou mocí, který je vystaven v boleslavském poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie, a který podle legendy patřil sv. Václavovi.

   Stará Boleslav se díky Palladiu stala významným mariánským poutním místem. Na poutní cestě vystavěli jezuité ve 2. polovině 17. století 44 kaplí, které byly vyzdobeny náměty ze života sv. Václava a které byly pojmenovány po jiných významných poutních místech. Poutní cesta dlouhá 23 km vycházela z Prahy Poříčskou bránou, před kterou se nacházela první z kaplí. Dále vedla přes Karlín a Libeň, ke kostelu sv. Václava na Proseku a odtud přes Kbely, Vinoř a Dřevčice do Staré Boleslavi. Průměrná vzdálenost mezi kaplemi byla 500 m a do dnešních dnů se zachovalo 17 z nich. Galerie začíná sochou sv. Václava ze Svatováclavské kaple a končí Palladiem země české. Kaple sv. Václava v Karlíně, ačkoliv se nachází na trase poutní cesty, do souborů kaplí nepatří a je zařazená zejména z důvodu zániku prvních jedenácti pražských kaplí.

SVATOVÁCLAVSKÁ KAPLE V PRAŽSKÉ KATEDRÁLE
KAPLE SV. VÁCLAVA
V KARLÍNĚ
HORAŽĎOVICKÁ
KAPLE XII.
JENÍKOVSKÁ
KAPLE XIV.
KÁJOVSKÁ
KAPLE XV.
KRUPECKÁ
KAPLE XVII.
NEZAMYSLICKÁ
KAPLE XXIII.
NICOVSKÁ
KAPLE XXIV.
OBERGÜRGENTÁLSKÁ
KAPLE XXV.
PAKENSKÁ
KAPLE XXVI.
HRADOPRAŽSKÁ
KAPLE XXVIII.
SVATOKŘÍŽSKÁ
KAPLE XXIX.
ROKYCANSKÁ
KAPLE XXXII.
ŘÍMOVSKÁ
KAPLE XXXIII.
SEČENSKÁ
KAPLE XXXV.
ŠTERNBERSKÁ
KAPLE XXXVI.
STRAŠENSKÁ
KAPLE XXXVIII.
VARTENSKÁ
KAPLE XLI.
VYŠEHRADSKÁ
KAPLE XLII.
PALLADIUM
ZEMĚ ČESKÉ
© burda 2008-017