V R A Ž D Ě N Í   N E V I Ň Á T E K

    Vraždění neviňátek je nepříliš frekventovaným biblickým námětem a spíše se v ikonografii setkáme s útěkem do Egypta, který vraždění předcházel. Jde totiž o drastickou událost, která následovala po narození Ježíše, kdy podle Matoušova evangelia nechal judský král Herodes ze strachu o svůj trůn povraždit všechny betlémské chlapce do dvou let věku. Echo Herodes dostal od tří mágů, kteří podle hvězd hledali právě narozeného židovského krále a jeli se mu poklonit. Pokyny ze snů nakonec zabránili předčasnému skonu Mesiáše. Nejprve dostali příkaz mágové, aby se k Herodovi po nalezení Ježíše nevraceli a poté Ježíšův otec, aby se neprodleně odebral s celou rodinou do exilu. Na ostatní chlapce bohužel ze snů nikdo nepromluvil a proto si 28. prosince připomínáme svatá Mláďátka betlémská.

ARLES
COMO
ESSLINGEN
CHARTRES
LINKÖPING
LYE
MALANCRAV
MARTEBO
NORRLANDA
PARIS
PARIS
PARMA
PRAHA
SAINT-DENIS
SALZWEDEL
STANGA
STOCKHOLM
STRASSBOURG
THANN
TOLEDO
VARALLO
WALBOURG
WORMS
© burda 2008-021