V S T U P

    Vítejte ve světě evropských památek, nad kterým bdí Julia Korponayová, známá jako levočská bílá paní. Nechte se gestem ruky pozvat do světa, jehož ambicí je specifickým způsobem inspirovat milovníky památek, architektury a umění. Ruinen.cz je autorský koncept, který v kategorii osobních webů aktuálně patří k nejrozsáhlejším počinům svého oboru. Za 15 let existence bylo na ruinen.cz publikováno více než 300 tématických galerií a přes 30 000 památek a uměleckých detailů. Kolika navštívených památek se výběr týká, nedovedu říct. Z čísel k 15. výročí mohu posloužit pouze počtem navštívených míst (15 090) a počtem fotek v archivu (386 000). Odpověď je tedy někde mezi těmito čísly.

    Koncept ruinen.cz se na základě dlouhodobého zájmu autora o živý kontakt s hrady a hradními zříceninami rozjel v roce 2008 a šlo o způsob utřídění vzpomínek z cest a zpracování nasbíraného fotografického materiálu, jehož nekontrolovatelné pořizování našlo tímto způsobem praktické uplatnění. Na počátku šlo ale ještě o něco jiného. Opodstatnit existenci dalšího článku v dlouhé řadě hradowebů. Nové neokoukané pojetí spočívalo v prezentaci lokalit bez ohledu na tradiční státní hranice a umožnilo tak nahlížet na hrady jako na jeden celek. Odtud vzešel i název (ruinen - německy zříceniny), jehož základ je srozumitelný pro většinu evropských jazyků. V průběhu let však došlo k určitým posunům, neboť se postupně rozšiřovaly a nadále rozšiřují sběratelské okruhy a v posledních letech je patrný příklon k drobnějším památkám, architektonickým detailům a uměleckým předmětům. Na ruinen.cz jsou proto hradní zříceniny dávno v menšině, avšak koncept založený na prezentaci památek podle určitého druhu a bez ohledu na zemské hranice, je stěžejní a nadále převažuje.

    Na úvod se ještě hodí doplnit několik informací ke struktuře. Na ruinen jsou zásadní 3 hlavní oddíly. O hradech a vrchnostenských sídlech pojednává oddíl „inspirativní zříceniny“, o sakrální architektuře je oddíl „oblíbené kostely“ a „okruhy z rezervní přihrádky“ sdružují vše ostatní. Uvnitř oddílů lze najít další sekce s konkrétnějším zaměřením. Jsou jimi Burgiwej, Ruinen, Monasticon, Via romanica, Iconologia, Urbicus. Galerie na ruinen mají několik podob, všechny ale slučuje maximální střídmost, která se projevuje zejména v množství a kvalitě obrázků (max. rozměry 448 x 336 pro rychlé načtení). Galerie mají stanovený strop na 100 lokalit, avšak v několika případech bylo již toto pravidlo porušeno. Lokalitu v galerii zastupuje zpravidla jediný obrázek (resp. 4), což je záměrný a charakteristický znak ruinen.cz. Ano, i na ruinen umíme nasekat 100 obrázků na jedné zřícenině, ale protože to umí každý, netřeba tímto směrem ztrácet čas. Postřehy všeho druhu lze psát na email info@ruinen.cz


© burda 2008-024