D O M O V N Í   Z N A M E N Í   S T A R É   P R A H Y
( M A L Á   S T R A N A   A   H R A D Č A N Y)

   Pro porozumění domovním znamením je třeba vnímat a rozlišovat tři hlavní aspekty, kterými jsou: jméno domu, jméno majitele domu a znamení domu. Pokusím se o stručný nástin, nicméně zájemcům doporučuji již zmíněnou publikaci Lydie Petráňové: Domovní znamení staré Prahy, poprvé vydanou už v roce 1988. Zájemce rovněž odkazuji na stránky internetu, kde lze nalézt zajímavé obrazové galerie (viz výstup s odkazy).

   Domovní znamení je ta část výzdoby svrchního pláště domu, která upomíná na jméno místa. Vznikala již v době, kdy ani sami majitelé domů neměli své jméno nijak kodifikované a právě dům jim jméno mnohdy dával, např. Vítek od Červených zvonů nebo Jan od Stříbrné hvězdy. Zatímco dříve dávali domům jména sousedé čistě z orientačních důvodů, dávají dnes jména domům (resp. provozovnám uvnitř) majitelé z důvodů ryze komerčních. U vzniku domovního znamení každopádně stojí ten, který se rozhodl dům označit. Stávalo se tak nevědomky i záměrně, kdy dotyčný tvůrce použil symbol odkazující k lidové tradici nebo použil symbol odvozený od své osoby (zejména při osazováni na novou nemovitost), nebo i nápis vlastního jména. V každém případě ale bývá obtížné určit, zda na samém počátku daného domu (domovní znamení v Praze jsou známá od poloviny 14. století) stálo jeho jméno nebo zobrazené znamení.

   Domovní znamení plnilo svou roli především v době, kdy ještě neexistovalo úřední číslování domů. Domovní znamení rovněž mnohé vypovídalo o lidech, kteří jej zřídili, zejména o řemeslech, kterými se živili. Takové znamení rovněž mohlo dobře posloužit jako poutač. Ostatně poutače a reklamní štíty rovněž chápeme jako základ pro domovní znamení. Znamení rovněž vznikala z votivních a ochranných prvků, individuálních projevů a jindy ze zcela náhodných detailů, jakou byla třeba barva. Velmi rozmanité je i výtvarné provedení, co se týče techniky i umělecké úrovně. S postupující byrokratizací a topografickou systematizací (dekret z roku 1770 o očíslování pražských domů) se nicméně z domovního znamení stává prvek výzdoby a původní orientační úloha ustupuje do pozadí. Velmi na tomto místě děkuji Katce za laskavou asistenci při pochůzkách starou Prahou a za pečlivé záznamy do městských plánů.

U RAKA,
Černínská 93/10
U ZLATÉHO BAŽANTA,
Černínská 95/7
U HOLUBICE S KOTVOU,
Kanovnická 68/1
U MODRÉHO LVA,
Karmelitská 372/27
U KOLÁŘE (U ZLATÉ KORUNY),
Karmelitská 375/21
U TŘÍ ZLATÝCH RUKOU,
Karmelitská 379/18
U BÍLÉHO PRECLÍKU,
Karmelitská 383/12
U NAŠÍ MILÉ PANÍ,
Letenská 29/18
U SVATÉHO LUKÁŠE,
Loretánské náměstí 107/1
U ČERNÉHO ORLA
Malostranské náměstí 204/15
U TŘÍ ZLATÝCH HVĚZD,
Malostranské náměstí 263/8
U ZLATÉHO HROZNU,
Malostranské náměstí 267/4
U ZELENÉHO KŘÍŽE,
Maltézské náměstí 292/10
U ZLATÉHO HADA,
Maltézské náměstí 474/3
U BÍLÉ KUŽELKY,
Míšeňská 66/12
U ZLATÉHO BERÁNKA,
Míšeňská 67/10
U KRÁLOVNY VČEL,
Míšeňská 71/3
U MODRÉ PODKOVY,
Míšeňská 72/5
U TŘÍ ZLATÝCH PRSTENŮ,
Mostecká 45/20
U SALVÁTORA,
Mostecká 53/4a
U ČERNÉHO MEDVĚDA,
Mostecká 53/4b
U ČERNÉHO ORLA,
Mostecká 279/11
U MOUŘENÍNA,
Mostecká 282/5
U ZLATÝCH NŮŽEK,
Na Kampě 494/6
U MODRÉ LIŠKY,
Na Kampě 498/1
U BÍLÉ BOTY,
Na Kampě 510/13
U MODRÉ KACHNY,
Nebovidská 460/6
U ZLATÉ HVĚZDY,
Nerudova 171/48
U ČERVENÉHO ORLA,
Nerudova 207/6
U TŘÍ HOUSLIČEK,
Nerudova 210/12
U ZLATÉ ČÍŠE,
Nerudova 212/16
U SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO,
Nerudova 213/18
U ZLATÉHO ORLA,
Nerudova 216/26
U ZLATÉHO KOLA,
Nerudova 217/28
U ZLATÉ PODKOVY,
Nerudova 220/34
U OBRAZU PANNY MARIE POMOCNÉ,
Nerudova 221/36
U SKLEPA SVATĚHO JANA
Nerudova 223/40
U ZELENÉHO JELÍNKA,
Nerudova 231/51
U BÍLÉ LABUTĚ,
Nerudova 232/49
U DVOU SLUNCŮ,
Nerudova 233/47
U ZELENÉHO RAKA,
Nerudova 235/43
U ČERVENÉHO LVA,
Nerudova 236/41
U BÍLÉ ŘEPY,
Nerudova 237/39
U ZLATÉHO KLÍČE,
Nerudova 243/27
U ZELENÉ KORUNY,
Nerudova 249/15
U ČERVENÉHO BERÁNKA,
Nerudova 253/11
U MOUŘENÍNŮ,
Nerudova 265/5
U DVOU HRDLIČEK,
Nosticova 466/5
U ZLATÉHO LVA,
Nové zámecké schody 189/8
U ZLATÉHO NOHA
Nový Svět 76/1
U ZLATÉ HRUŠKY,
Nový Svět 77/3
U ZLATÉHO BERÁNKA,
Nový Svět 85/19
U ZLATÉHO LVA,
Pohořelec 113/23
U TŘÍ BÍLÝCH LILIÍ,
Pohořelec 139/16
U ZLATÉHO PLUHU,
Pohořelec 150/5
U DVOU ZLATÝCH HVĚZD,
Pohořelec 152/3
U VĚNCE,
Prokopská 296/8
U ČERNÉHO KONÍČKA,
Prokopská 297/10
U ZLATÉ LABUTĚ,
Sněmovní 165/10
U SLUNÍČKA,
Strahovská 203
U JEZEVČÍKA,
Strahovské nádvoří 136/9
U NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE,
Šporkova 320/10
U ZLATÉ ROLNIČKY,
Thunovská 182/9
U BÍLÉHO SOKOLA,
Tomášská 8/3
U ZLATÉHO PRECLÍKU,
Tomášská 22/12
U ZLATÉ TROJKY,
Tomášská 24/8
U ZLATÉHO JELENA,
Tomášská 26/4
U TŘÍ PŠTROSŮ,
U Lužického semináře 76/1
U TŘÍ ZELENÝCH KŘÍŽKŮ,
U Lužického semináře 95/16
U BÍLÉHO ČÁPA,
U Lužického semináře 99/22
U PÁVA,
U Lužického semináře 106/32
U ZLATÉHO KŘÍŽKU,
U Lužického semináře 108/36
U DVOU ČERVENÝCH SRDCÍ,
U Lužického semináře 109/38
U ZLATÉ LODI,
U Lužického semináře 118/23
U ZLATÉ STUDNĚ,
U Zlaté studně 166/4
U ČERNÉ HVĚZDY,
Újezd 424/22
U UZLU,
Úvoz 157/11
U ZELENÉHO HROZNU,
Úvoz 158/30
U ZLATÉHO JABLKA,
Úvoz 159/26
U ZRCADLA,
Úvoz 161/22
U TŘÍ ČERVENÝCH SRDCÍ,
Úvoz 165/14
U KAMENNÉHO SLOUPU,
Úvoz 160/24
U BÍLÉHO BERÁNKA,
Úvoz 166/12
U ČERNÉHO KŘÍŽE,
Úvoz 167/10
U TŘÍ SEKYREK,
Úvoz 169/6
U TŘÍ ZLATÝCH RŮŽÍ,
Úvoz 170/4
U BÍLÉ KOULE,
Úvoz 228/5
U BÍLÉHO PELIKÁNA,
Úvoz 229/3
U BÍLÉHO JABLKA,
Úvoz 230/1
U ČERNÉHO BERÁNKA,
Valdštejnská 150/4
U ZLATÉHO SLUNCE,
Valdštejnská 161/20
U TŘÍ ČÁPŮ,
Valdštejnské náměstí 20/8
U TŘÍ BÍLÝCH KŘÍŽŮ,
Vlašská 320/24
U ČERNÉHO SLONA,
Vlašská 331/26
U ŽLUTÉ RŮŽE,
Vlašská 332/28
U TŘÍ ČERVENÝCH RŮŽÍ,
Vlašská 355/9
U BÍLÉHO LVA,
Vlašská 358/7
U ZLATÉ VÁHY,
Vlašská 364/2
U ČÁPA (U ZELENÉHO STROMU),
Všehrdova 433/23
U ČERVENÉHO KŘÍŽKU,
Všehrdova 437/15
© burda 2008-016