O B L Í B E N É   K O S T E L Y

    Jako správný křesťan mám velmi vyvinutý vztah k sakrálním stavbám. Kostel či klášter však nevnímám pouze jako dům Hospodinův, ale jako architektonický skvost, učebnici stavebních slohů nebo jako nepřehlédnutelnou součást a dominantu kulturní krajiny. Vzhledem k množství navštívených kostelů zde nabízím v několika kategoriích jen pár vybraných.

Les Cathédrales**
129
Zříceniny kostelů a kaplí
100
Kostely ohrožené, zpustlé a zaniklé
85
Římské svatyně
100
Pražské kostely a kaple
100
Venkovské gotické kostely
100
Kostely na Gotlandu
100
Špitály a špitální kaple
100
Dřevěné kostely v Polsku
100
Dřevěné kostely v Česku a na Slovensku
100
Sloupové kostely
32
Židovské synagogy
100
Poutní místa
100
Via sancta
1/20
Hájecká poutní cesta
1/14
Kalvárie a křížové cesty
100
Kaple Božího hrobu
62
Loretánské kaple
50
Svaté schody
14
Broumovské baroko
17
Lucernové věže
100
Gotické portály
100
Rozety
100
Klenby
100
Varhany
100
Sanktuária
100
Chórové přepážky
55
Svatý Kryštof
100
Piety
100
Kristus v mandorle
100
MONASTICON///Zříceniny klášterů
100
MONASTICON///Benediktini
100
MONASTICON///Cisterciáci
100
MONASTICON///Augustiniáni
85
MONASTICON///Premonstráti
35
MONASTICON///Kartuziáni a kamaldulové
29
MONASTICON///Dominikáni
84
MONASTICON///Františkáni
100
MONASTICON///Kapucíni
69
MONASTICON///Paulíni a pauláni
30
MONASTICON///Karmelitáni
29
MONASTICON///Jezuité a piaristé
74
MONASTICON///Křížové chodby
174
MONASTICON///Kapitulní síně
91
MONASTICON///Refektáře
44
MONASTICON///Dormitáře
26
VIA ROMANICA///Polsko
60
VIA ROMANICA///Česko
62
VIA ROMANICA///Rakousko
67
VIA ROMANICA///Alsasko
38
VIA ROMANICA///Katalánsko
67
VIA ROMANICA///Praha
57
VIA ROMANICA///Kruhové kostely
82
VIA ROMANICA///Ústupkové portály
100
VIA ROMANICA///Tympanony
100
VIA ROMANICA///Okna
100
VIA ROMANICA///Lvi
100
VIA ROMANICA///Křtitelnice
100
VIA ROMANICA///Mistr z Cabestany
11
VIA ROMANICA///Liturgické krypty
100

© burda 2008-019