O B L Í B E N É   K O S T E L Y

    Jako správný křesťan mám velmi vyvinutý vztah k sakrálním stavbám. Kostel či klášter však nevnímám pouze jako dům Hospodinův, ale jako architektonický skvost, učebnici stavebních slohů nebo jako nepřehlédnutelnou součást a dominantu kulturní krajiny. Vzhledem k množství navštívených kostelů zde nabízím v několika kategoriích jen pár vybraných.

Les Cathédrales**
200
Zříceniny kostelů a kaplí
180
Kostely ohrožené, zpustlé a zaniklé
100
Opevněné kostely
100
Centrály
56
Zaniklé centrály
19
Římské svatyně
100
Pražské kostely a kaple
100
Venkovské gotické kostely
100
Kostely na Gotlandu
100
Backsteingotik
150
Špitály a špitální kaple
100
Patrové kaple
19
Karnery a kostnice
59
Baptisteria
19
Dřevěné kostely v Polsku
100
Dřevěné kostely v Česku a na Slovensku
100
Sloupové kostely
32
Fary a děkanství
100
Poutní místa
100
Via sancta
1/20
Hájecká poutní cesta
1/14
Kalvárie a křížové cesty
100
Kaple Božího hrobu
62
Loretánské kaple
50
Svaté schody
14
Getsemanské zahrady
100
Broumovské baroko
17
Kostelní brány
53
Okrouhlé věže
76
Lucernové věže
100
Gotické portály
100
Rozety
100
Klenby
100
Varhany
100
Kazatelny
100
Sanktuária I
100
Sanktuária II
100
Chórové přepážky
55
Konsekrační kříže
100
Kristus v mandorle
100
Agnus Dei
100
Zelený muž
100
Vodní panna
31
Pelikán
26
Vraždění neviňátek
23
Sepulkrálie I
100
Sepulkrálie II
100
Madony
100
Piety
100
Jidáš Iškariotský
35
Johánek z Pomuku
100
Svatý Kryštof
100
Svatá Anna
100
Svatá Kateřina a svatá Barbora
100
MONASTICON///Zříceniny klášterů
100
MONASTICON///Opevněné kláštery
47
MONASTICON///Benediktini
100
MONASTICON///Cisterciáci
100
MONASTICON///Augustiniáni
100
MONASTICON///Premonstráti
56
MONASTICON///Kartuziáni a kamaldulové
36
MONASTICON///Dominikáni
100
MONASTICON///Františkáni
100
MONASTICON///Kapucíni
85
MONASTICON///Paulíni a pauláni
32
MONASTICON///Karmelitáni
40
MONASTICON///Jezuité a piaristé
87
MONASTICON///Křížová chodba
225
MONASTICON///Kapitulní síň
100
MONASTICON///Refectorium
59
MONASTICON///Dormitorium
36
MONASTICON///Lavatorium
28
MONASTICON///Infirmarium
22
VIA ROMANICA///Česko
200
VIA ROMANICA///Polsko
60
VIA ROMANICA///Rakousko
67
VIA ROMANICA///Alsasko
38
VIA ROMANICA///Durynsko
41
VIA ROMANICA///Sasko/Anhaltsko
87
VIA ROMANICA///Dolní Sasko
37
VIA ROMANICA///Katalánsko
67
VIA ROMANICA///Praha
58
VIA ROMANICA///Kruhové kostely
73
VIA ROMANICA///Cihlové kostely
100
VIA ROMANICA///Westwerk
100
VIA ROMANICA///Ústupkové portály
100
VIA ROMANICA///Tympanony
100
VIA ROMANICA///Okna
100
VIA ROMANICA///Vlys
100
VIA ROMANICA///Lvi
100
VIA ROMANICA///Křtitelnice
100
VIA ROMANICA///Mistr z Cabestany
11
VIA ROMANICA///Liturgické krypty
100

© burda 2008-021