O B L Í B E N É   K O S T E L Y

    Z kdysi samostatné galerie vznikl během několika let nejpočetněji zastoupený oddíl. Oddíl pojednává o sakrální architektuře, tedy o všem co souvisí s kostely, kláštery a křesťanstvím. Zastoupeny jsou katedrály i docela malé kaple, jsou zde kostelní části i kostelní mobiliář. Sekce Monasticon je o všem, co souvisí s kláštery a řády. Sekce Via Romanica prezentuje románský sloh v sakrálním prostředí. Sekce Iconologia je o křesťanské ikonografii.

Les Cathédrales**
230
Zříceniny kostelů a kaplí
180
Kostely ohrožené, zpustlé a zaniklé
100
Opevněné kostely
100
Centrály
70
Zaniklé centrály
34
Římské svatyně
100
Pražské kostely a kaple
100
Venkovské gotické kostely
100
Kostely na Gotlandu
100
Backsteingotik
150
Špitály a špitální kaple
100
Patrové kaple
31
Karnery a kostnice
77
Baptisteria
24
Dřevěné kostely v Polsku
100
Dřevěné kostely v Česku a na Slovensku
100
Sloupové kostely
32
Fary a děkanství
100
Poutní kostely a kaple
150
Kalvárie a poutní areály
150
Hájecká poutní cesta
1/14
Via sancta
1/20
Boží hrob
100
Loreta
62
Svaté schody
16
Broumovské baroko
17
Kostelní brány
53
Okrouhlé věže
76
Lucernové věže
100
Gotické portály
100
Rozety
100
Klenby
100
Retabulum
100
Oratoř
100
Varhany
100
Kazatelny
100
Venkovní kazatelny
22
Pulpit
37
Kovové křtitelnice
83
Zvony
100
Almužní sloupky
100
Sanktuária I
100
Sanktuária II
100
Chórové přepážky
55
Konsekrační kříže
100
Sepulkrálie I
100
Sepulkrálie II
100
MONASTICON///Zříceniny klášterů
228
MONASTICON///Opevněné kláštery
47
MONASTICON///Benediktini
100
MONASTICON///Cisterciáci
200
MONASTICON///Augustiniáni
100
MONASTICON///Premonstráti
56
MONASTICON///Kartuziáni a kamaldulové
36
MONASTICON///Dominikáni
100
MONASTICON///Františkáni
100
MONASTICON///Kapucíni
85
MONASTICON///Paulíni a pauláni
32
MONASTICON///Karmelitáni
40
MONASTICON///Jezuité a piaristé
87
MONASTICON///Křížová chodba
225
MONASTICON///Kapitulní síň
100
MONASTICON///Refectorium
59
MONASTICON///Dormitorium
36
MONASTICON///Lavatorium
28
MONASTICON///Infirmarium
22
MONASTICON///Kuchyně
21
VIA ROMANICA///Česko
200
VIA ROMANICA///Rakousko
161
VIA ROMANICA///Uhersko
129
VIA ROMANICA///Polsko
60
VIA ROMANICA///Alsasko
38
VIA ROMANICA///Durynsko
41
VIA ROMANICA///Sasko/Anhaltsko
87
VIA ROMANICA///Dolní Sasko
37
VIA ROMANICA///Rhein
75
VIA ROMANICA///Itálie
141
VIA ROMANICA///Katalánsko
67
VIA ROMANICA///Praha
58
VIA ROMANICA///Předrománské kostely
75
VIA ROMANICA///Kruhové kostely
81
VIA ROMANICA///Cihlové kostely
100
VIA ROMANICA///Westwerk
100
VIA ROMANICA///Krypta
100
VIA ROMANICA///Empora
33
VIA ROMANICA///Ústupkový portál
100
VIA ROMANICA///Tympanon
100
VIA ROMANICA///Okno
100
VIA ROMANICA///Vlys
100
VIA ROMANICA///Lev
100
VIA ROMANICA///Křtitelnice
100
VIA ROMANICA///Mistr z Cabestany
11
ICONOLOGIA///Poslední večeře
100
ICONOLOGIA///Getsemany
100
ICONOLOGIA///Ukřižování
100
ICONOLOGIA///Strom života
32
ICONOLOGIA///Zmrtvýchvstání
100
ICONOLOGIA///Kristus v mandorle
100
ICONOLOGIA///Bolestný Kristus a Arma Christi
100
ICONOLOGIA///Kristus Trpitel a Via Dolores
100
ICONOLOGIA///Nejsvětější Trojice
100
ICONOLOGIA///Gnadenstuhl
100
ICONOLOGIA///Boží oko
100
ICONOLOGIA///Adam a Eva
100
ICONOLOGIA///Jidáš Iškariotský
35
ICONOLOGIA///Johánek z Pomuku
100
ICONOLOGIA///Svatý Petr
100
ICONOLOGIA///Svatý Kryštof
100
ICONOLOGIA///Svatý Florián
100
ICONOLOGIA///Svatý Šebestián
100
ICONOLOGIA///Svatá Anna
100
ICONOLOGIA///Svatá Kateřina
100
ICONOLOGIA///Svatá Barbora
100
ICONOLOGIA///Svatá Dorota
22
ICONOLOGIA///Evangelisté
100
ICONOLOGIA///Anděl
100
ICONOLOGIA///Agnus Dei
100
ICONOLOGIA///Veraikon
100
ICONOLOGIA///Zelený muž
100
ICONOLOGIA///Pelikán
34
ICONOLOGIA///Vraždění neviňátek
23
BOGURO///Madona
100
BOGURO///Černá Madona
26
BOGURO///Madona na trůně
100
BOGURO///Madona na srpku měsíce
73
BOGURO///Immaculata
70
BOGURO///Glykophilosa
54
BOGURO///Panna Maria v naději a Maria laktans
68
BOGURO///Panna Maria Klasová
29
BOGURO///Panna Maria Ochranitelka
69
BOGURO///Panna Maria v oblečku
29
BOGURO///Panna Maria Bolestná
55
BOGURO///Pieta
100
BOGURO///Zvěstování Panně Marii
100
BOGURO///Klanění tří králů
100
BOGURO///Smrt Panny Marie
100
BOGURO///Žehnání a korunovace Panny Marie
100

© burda 2008-024